ชื่อ - นามสกุล :นายอาชิระ ศรีประสาร
ตำแหน่ง :ครู คศ.3
หน้าที่หลัก :กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม :