[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
tsudom.ac.th
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 63 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
SMSS โรงเรียนทุ่งศรีอุดม
งานทะเบียนวัดผล SGS
link banner
e-Learning

ค้นหาจาก google
หมวดหมู่ blog
สพม.29


DLTI 
แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
Click ดูประวัติ
นายอาชิระ ศรีประสาร
ครู คศ.3
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
Click ดูประวัติ
นายขุนพัฒน์ แสนทวีสุข
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ
Click ดูประวัติ
นางวรินทร์ริตา ศรีภา
ครู คศ.3
Click ดูประวัติ
นายนิพนธ์ บัวชม
ครู คศ.3
Click ดูประวัติ
นางนิภาพร บัวชม
ครู คศ.3
Click ดูประวัติ
นายชนะภัย ความสวัสดิ์
ครู คศ.2
Click ดูประวัติ
นายศราวุธ แก้วพาปราบ
ครู คศ.2
Click ดูประวัติ
นางสาวดาริกา ลาสุดตา
ครู คศ.1
Click ดูประวัติ
นางสาวสุภาวดี บุสดี
ครู คศ.1
Click ดูประวัติ
นายไชยสิทธิ์ ทองรัง
ครู คศ.1
Click ดูประวัติ
นางสาวราตรี ส่องเสนา
ครู คศ.1
Click ดูประวัติ
นายธวัชชัย นามวงศ์
ครูผู้ช่วย
Click ดูประวัติ
นายกิตติศักดิ์ ลักษณะฉิมพลี
ครู คศ.1
Click ดูประวัติ
นายสมพงษ์ แสงชัย
พนักงานราชการ
Click ดูประวัติ
นายอนุภาพ บัวศรียอด
พนักงานราชการ
Click ดูประวัติ
นายศักดิ์สิทธิ์ เมืองสันเทียะ
ครูผู้ช่วย
Click ดูประวัติ
นายสถาพร ทิมา
ครูผู้ช่วย
Click ดูประวัติ
นางสาวนภาภรณ์ ชำนิป่า
พนักงานราชการ
Click ดูประวัติ
นายไสว คำเลิศ
ช่างไม้ ชั้น 4
Click ดูประวัติ
นายทิวัตถ์ บุตรศรี
ครูพี่เลี้ยง
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนทุ่งศรีอุดม ตำบลโคกชำแระ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
admin:ครูขุนพัฒน์ แสนทวีสุข
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5