[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
tsudom.ac.th
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 59 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
SMSS โรงเรียนทุ่งศรีอุดม
งานทะเบียนวัดผล SGS
link banner
e-Learning

ค้นหาจาก google
หมวดหมู่ blog
สพม.29


DLTI 
แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
Click ดูประวัติ
นางกุหลาบทิพย์ สืบสา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
Click ดูประวัติ
นางเสวิตา ศรีภา
ครู คศ.2
Click ดูประวัติ
นายนิวัฒน์ บุญสร้อย
ครู คศ.2
Click ดูประวัติ
นายชนะภัย ความสวัสดิ์
ครู คศ.1
Click ดูประวัติ
นายเกียรติบดินทร์ ศรีสมชัย
ครู คศ.1
Click ดูประวัติ
นายศรีประเสริฐ นามเจริญ
ครู คศ.1
Click ดูประวัติ
นายศราวุธ แก้วพาปราบ
ครู คศ.1
Click ดูประวัติ
นางสุพินิจ ธุรี
ครู คศ.1
Click ดูประวัติ
นางสาวลัดดา ทองไทย
ครู คศ.1
Click ดูประวัติ
นางสาวพรพัชรนันท์ ลีลาศสง่างาม
ครู คศ.1
Click ดูประวัติ
นางสาวกุลภรภัสน์ สายยา
ครูผู้ช่วย
Click ดูประวัติ
นางสาวปิยนุช กุลบุตร
ครูผู้ช่วย
Click ดูประวัติ
นายไพวัลย์ ปาคำทอง
ครูอัตราจ้าง
Click ดูประวัติ
นายวิเชียร วิริยะพันธ์
พนักงานราชการ
Click ดูประวัติ
นางสาวนภาภรณ์ ชำนิป่า
พนักงานราชการ
Click ดูประวัติ
นางสาวธนิดา จันมาทูล
พนักงานราชการ
Click ดูประวัติ
นางสุภัสสรา แก้วคำ
ครูอัตราจ้าง
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนทุ่งศรีอุดม ตำบลโคกชำแระ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
admin:ครูขุนพัฒน์ แสนทวีสุข
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5